BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 10

VOLVO XC40

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 12
VOLVO XC40 1,750,000,000 VNĐ 1,750,000,000 VNĐ

VOLVO XC60

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 12
VOLVO XC60 2,150,000,000 VNĐ 2,150,000,000 VNĐ

VOLVO XC90

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 12
VOLVO XC90 3,990,000,000 VNĐ 3,990,000,000 VNĐ

VOLVO XC90 EXCELLENCE

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 12
VOLVO XC90 EXCELLENCE 6,490,000,000 VNĐ 6,490,000,000 VNĐ

VOLVO S90 LWB 2022

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 12
VOLVO S90 LWB 2,150,000,000 VNĐ 2,150,000,000 VNĐ

VOLVO V90 FACELIFT 2021

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt Tháng 12
VOLVO V90 CROSS COUNTRY 3,090,000,000 VNĐ 3,090,000,000 VNĐ